Blues Factory AS

Musikk som verktøy for egenhabilitering

Våre prosjekter 

Les mer om det sosiale entreprenørskapet som ble etablert i 2012

Les mer om musikkopplæringsprosjektet Musikkfabrikken

Les mer om vårt tilbud til elever med nedsatt funksjonsevne

Vår visjon

Blues Factorys visjon er å inspirere mennesker – både innenfor og utenfor fengselsmurene – til å utvikle integritet og egenverdi gjennom samarbeid med andre hvor musikk og kulturell virksomhet i vid forstand benyttes som verktøy for egenhabilitering.

Vårt sosiale konsept

Blues Factory AS bruker blues, rock, og moderne sjangere som rap og hip hop som musikalsk pedagogisk plattform for å lære innsatte, løslatte fra fengsel og ungdom som av ulike grunner faller utenfor ordinære utdannings- og arbeidslivsløp å spille i band, med etablerte blues- og rock musikere som instruktører og støttespillere på arenaer inne i og utenfor fengslene.

Blues & rock huset

KONTAKT

Telefon

915 44 972

E-post

post@bluesfactory.no

Addresse

Prinsensgate 16
3211 Sandefjord