Bluesstudium årsenhet (USN)

Høsten 2018 inngikk Blues Factory AS en intensjonsavtale med Universitetet Sørøst-Norge (USN) på Notodden om faglig samarbeid mellom USN, Blues Factory AS og kriminalomsorgen med utgangspunkt i Bluesstudiet ved USN.

Som en del av avtalen har partene et felles ønske om å etablere et forsknings- og utviklingssamarbeid vedrørende USNs Bluesstudie ved campus Notodden, med vekt på Community Music.

Som en del av avtalen har partene også et felles ønske om at Blues Factory AS gjennom sitt samarbeid med kriminalomsorgen og de ulike fengslene, legger til rette for at studenter ved USNs Bluesstudie ved campus Notodden får adgang til fengslene hvor Blues Factory AS har musikkopplæring.


Bluesstudiet ved USN er en årsenhet over to semestre som gir 60 studiepoeng. Undervisningen foregår som ordinære forelesninger, masterclass samlinger med kjente bluesartister som lærere og studioarbeid i Juke Joint Studio.

Blues Factory AS rekrutterer deltagere til Bluesstudiet fra våre prosjekter i fengslene og fra Trinn III virksomheten for løslatte fra fengsel. I motsetning til ordinære studenter som søker opptak på basis av studiepoeng fra videregående fag, kan deltagere fra Blues Factory AS søke samordna opptak basert på § 6-46, kap. 6 om retten til realkompetansevurdering i opplæringsloven. 

Amund Maarud-Olaf Olsen-Eric Malling.jpg

Underviser: Til høsten vil både bluesartist Amund Maarud og Big Bang-trommeslager Olaf Olsen undervise ved HSN campus Notodden. Her i samtale med Eric Malling i Blue Mood Records på Last Train under pressekonferansen 13. mars. Foto: Stian Kristoffer Sande.

Som en del av samarbeidet med USN sørger Blues Factory AS for at studenter ved Bluesstudiet får adgang til Blueshuset på Bastøy og andre åpne fengsler for intervjuer og dokumentasjon til semesteroppgaver.