I samarbeid med Dissimilis Norge og LUPE-Vestfold

Blues Factory AS har etablert et fast tilbud om Tilrettelagt Musikkopplæring for elever med nedsatt funksjonsevne i samarbeid med Dissimilis Norge. Opplæringen foregår på Blues & Rock Huset i Sandefjord.

Tilbudet består av ukentlige samspillsøvinger med band på ettermiddag/kveld, halvårlige Workshops med besøk av eksterne instruktører og mulighet til å opptre på den årlige Dissimilisfestivalen på Rådhusplassen i Oslo, samt andre spillearenaer Blues Factory arrangerer eller samarbeider med.

SAMSPILLSØVINGER MED BAND OG TILRETTELAGT KOR

Musikkopplæringen er organisert som to timers ukentlige samspillsøvinger på onsdager fra 17:00-19:00 på Blues & Rock Huset. Bandet Breakout (bilde) ble satt i gang høsten 2015. Blues Factory AS har kapasitet til å utvide med nye samspillsgrupper/band. Høsten 2023 etablerte vi et lavterskelkor i samarbeid med Foreningen for utviklingshemmede og pårørende (LUPE) som har ukentlige øvinger på Virik Barneskole.

DISSIMILIS FARGENOTASJONSSYSTEM

Blues Factorys instruktører har fått opplæring i fargenotasjonssystemet som benyttes av Dissimilis, hvor tradisjonelle noter er byttet ut med farger og tall. Dette systemet kan tilrettelegges til svakeste ledd og det kreves ingen forståelse for musikkteori. I oversikten under ser du hvordan dette kan gjøres både for gitar, bass, trommer og piano. Du kan også lese mer om dette her.

WORKSHOPS

En gang i halvåret forsøker vi å samle alle deltagerne fra ulike band til en dags Workshop, hvor også eksterne instruktører og representant for Dissimilis Norge vil være med, blant annet for å informere om hva medlemskap i Dissimilis Norge innebærer. Her er foreldre, søsken og venner også hjertelig velkomne.

 

HVA KOSTER DET?

  • Ukentlige samspillsøvinger i to timers økter ettermiddag/kveld (45 uker)
  • Deltagelse på halvårlige Workshops på Blues & Rock Huset
  • Opptreden på den årlige Dissimilisfestivalen på Rådhusplassen i Oslo og andre spillearenaer Blues Factory AS arrangerer eller samarbeider med

Deltagerne betaler en egenandel på 1800,- pr semester.

Egenandelen dekker kostnader til undervisning, deltakelse på arrangementer, medlemsavgifter i Dissimilis mm.