På denne CD’ en kan du høre 12 knalltøffe egenproduserte låter med 13 «Løse kanoner» fra fem ulike band, hvor flertallet har det til felles at de fortsatt tilbringer eller tidligere har hatt et kortere eller lengre opphold bak fengselsmurene. De fleste av deltagerne bor eller har tidligere bodd på Blueshuset i Bastøy Fengsel og vært medlemmer av husbandet Skyldig som faen. Noen har deltatt i musikkprosjektet i Hof Fengsel under soning og vært med i husbandet Simplex Brutus, mens de resterende rett og slett er «Løse kanoner» som av ulike grunner har funnet sin plass som medlemmer i disse fem bandkonstellasjonene.

Blues Factory AS takker Randi Robertsdotter Winnes og CREO/Vederlagsfondet for finansiering, samt avdelingsleder Hilde Tørnby (Horten Videregående Skole) for finansiering av deltagere fra Bastøy Fengsel.