Torsdag 3. oktober startet vi Blues Factorys opplæringsmodell Trinn I (Fengsel med høyt sikkerhetsnivå) for jentene i Kragerø Fengsel. Tirsdag 15. oktober satte vi i gang opplæringsmodellen for Trinn II (Fengsel med lavt sikkerhetsnivå) i Trøgstad Fengsel, i samarbeid med Musikk i fengsel og frihet (Miff) og Østfold Musikkråd, med Blues Factorys musikalske leder KNUT EIDE som ansvarlig for opplæringen. Blues Factory AS har tidligere operert i Kriminalomsorgen Region Sør. Nå utvides virksomheten til Region Øst.

Trøgstad Fengsel
KNUT EIDE

Foruten musikkopplæring og spillemuligheter på arenaer utenfor fengselet, består tilbudet av gratis deltagelse på Little Stevens Blues School, realkompetansebasert opptak til Bluesstudiet ved Universitetet Sørøst-Norge (USN) på Notodden, tilbud om gratis øvingslokaler på Blues & Rock Huset i Vestfold og oppfølging for utdanning og jobb gjennom det nyetablerte tilbudet Mojo Working.

Som en del av opplæringsmodellen er det innledet samtaler med festivalen SPYDEBERGROCK om spillemuligheter for fengselsband fra Trøgstad- og Eidsberg Fengsel og på sikt en fast scene for fengselsband av typen JAILHOUSE STAGE, som Blues Factory AS har arrangert sammen med Notodden Bluesfestival og LO siden 2012.