Tilrettelagt Opplæring hos Blues Factory AS har også i år fått en tildeling på 15 000 kroner fra Frifond Organisasjonsmidler hos Dissimilis Norge. Vi takker for tildelingen, som kommer godt med for videreføringen av virksomheten på Blues & Rock Huset for elever med nedsatt funksjonsevne, som nå omfatter de tre bandene BREAKOUT, BLACKOUT OG ENERGI.

Bandet Breakout i Kulturkirken i Oslo 3. november sammen med Dissimilisbandet This is it og Sandra Lyng Haugen