Blues Factory AS takker for et betydelig tilskudd til driften i 2021 fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Vi tolker det som en bekreftelse på at resultatene vi oppnår både for innsatte og løslatte blir verdsatt. Tilskuddet kommer uansett meget godt med for å sikre videreføring av virksomhet som allerede er etablert og for gjennomføring av planlagte aktiviteter og prosjekter i 2021.

Den pågående pandemien skaper fortsatt store utfordringer for virksomheten både inne i og utenfor fengslene, men går det som planlagt, kan vi ta i bruk også 2. etasje på Blues & Rock Huset fra og med 1. mai, hvor vi får tilgang til nye kontorer, samtalerom og undervisningslokaler. Da etableres også formelt sysselsettingsprosjektet MOJO WORK og salgskontoret for det nye varemerket FENGSLENDE MAT i samarbeid med den lokale matvarebedriften MATBØRSEN AS.