FRIOMSORGEN

 

Blues Factory AS har et tett samarbeid med Friomsorgen i Vestfold, hvor personer som er dømt til eletronisk straffegjennomføring (fotlenke), hjemmesoning eller andre soningsformer, kan få et aktivitetstilbud på Blues & Rock Huset i Sandefjord. De siste årene har vi også hatt flere løslatte fra fengsel og andre som har gjennomført samfunnsstraff hos Blues Factory AS. Friomsorgskontoret i Tønsberg har også en ungdomsavdeling, hvor unge lovbrytere med interesse for musikk og musikkproduksjon kan avtjene samfunnsstraff mm. på Blues & Rock Huset i Sandefjord.