Generelle vilkår

Avtalen gjelder fast leie av bandøvingsrom på Blues & Rock Huset – Villa Kultura i Prinsensgate 16. Avtalen omfatter tilgang til bandøvingsrom med musikkutstyr (PA anlegg, trommer, gitar- og bassforsterkere, piano og keyboard) i det tidsrom som er avtalt, hvor leietager/band – hvis ikke annet er avtalt – som hovedregel benytter egne instrumenter.

  • Blues Factory AS sørger for at øvingslokalet er rengjort og klargjort for øving med nødvendig utstyr, og sørger for at det er ansatte tilstede som inspiserer og låser lokalet etter øving.
  • Leietager kan benytte kaffetrakter og kopper på tekjøkken i 2. etasje, men holder kaffe/te selv.
  • Leietager plikter å benytte utstyr og øvingslokale med forsiktighet. Direkte skadeverk som ikke skyldes normal slitasje og normal bruk medfører erstatningsplikt.