Blues Factory AS fikk 15 000 til Tilrettelagt Opplæring

Tilrettelagt Opplæring hos Blues Factory AS har også i år fått en tildeling på 15 000 kroner fra Frifond Organisasjonsmidler hos Dissimilis Norge. Vi takker for tildelingen, som kommer godt med for videreføringen av virksomheten på Blues & Rock Huset for elever med nedsatt funksjonsevne, som nå omfatter de tre bandene BREAKOUT, BLACKOUT OG ENERGI.

BLUES FACTORY AS I TRØGSTAD FENGSEL

Torsdag 3. oktober startet vi Blues Factorys opplæringsmodell Trinn I (Fengsel med høyt sikkerhetsnivå) for jentene i Kragerø Fengsel. Tirsdag 15. oktober satte vi i gang opplæringsmodellen for Trinn II (Fengsel med lavt sikkerhetsnivå) i Trøgstad Fengsel, i samarbeid med Musikk i fengsel og frihet (Miff) og Østfold Musikkråd, med Blues Factorys musikalske leder KNUT […]

Ny instruktør i Blues Factory AS

Da har vi gleden av å melde at Alexander Sørsdal er ansatt som ny instruktør med ansvar for Blues Factorys opplæringsmodell i Kragerø Fengsel eller Telemark Fengsel – Kragerø Avdeling, som er den korrekte betegnelsen på dette fengselet. Kragerø Avdeling er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå forbeholdt 18 kvinnelige innsatte som enten sitter i varetekt […]

Nytt band på Tilrettelagt Opplæring

I tillegg til Breakout og Blackout som har hatt ukentlige øvinger på Blues & Rock Huset siden 2015, har vi nå satt i gang et tredje band som skal øve på tirsdager. To av deltagerne i det nye bandet fikk prøve seg på Stallen hos Horten Bluesklubb lørdag 17. august, da de med litt bakking […]

LØSE KANONER – NY CD FRA BLUES FACTORY AS

På denne CD’ en kan du høre 12 knalltøffe egenproduserte låter med 13 «Løse kanoner» fra fem ulike band, hvor flertallet har det til felles at de fortsatt tilbringer eller tidligere har hatt et kortere eller lengre opphold bak fengselsmurene. De fleste av deltagerne bor eller har tidligere bodd på Blueshuset i Bastøy Fengsel og […]

Top