Besøk fra russiske Pussy Riot på Blueshuset i Bastøy Fengsel
Besøk fra russiske Pussy Riot på Blueshuset i Bastøy Fengsel

Blues Factorys Opplæringsmodell

 

Blues Factory’s opplæringsmodell er et tilbud om «musikalsk straffegjennomføring» fra Trinn I (Fengsel med høyt sikkerhetsnivå) til Trinn II (Fengsel med lavt sikkerhetsnivå) og senere øvings- og spillemuligheter på Trinn III for de som ønsker å fortsette med musikkaktiviteter etter løslatelse fra fengsel.

TRINN I

I Blues Factorys opplæringsmodell er Trinn I betegnelsen på musikkaktiviteter i fengsel med høyt sikkerhetsnivå. I denne typen fengsler har sikkerhet første prioritet, noe som gjør at statiske sikkerhetsbestemmelser i form av regulering og kontroll dominerer fengselshverdagen. Det er denne typen erfaringer som ligger til grunn for Blues Factorys opplæringsmodell med etablering av egen musikkboenhet hvis mulig og opplæring med etablerte blues- og rock musikere som instruktører, i tillegg til ukentlige husbandøvinger. Den avgjørende fordelen med denne typen organisering er at den bidrar til å løse problemet med kontinuitet, og åpner for at deltagerne kan tilegne seg musikalske ferdigheter på et helt annet nivå enn hva som ellers hadde vært mulig i fengsel med høyt sikkerhetsnivå.

Blues Factory AS har i dag musikkprosjekter på TRINN I i Telemark Fengsel – Skien Avdeling, Telemark Fengsel – Kragerø Avdeling og Indre Østfold Fengsel – Eidsberg Avdeling. 

TRINN II

Fengsel med lavt sikkerhetsnivå gir helt andre rammebetingelser for planlegging, organisering og gjennomføring av musikkaktiviteter enn de en finner i de lukkede fengslene. For det første er de statiske sikkerhetsbestemmelsene mindre rigide, noe som betyr at de innsatte selv i større grad kan ta del i selve planleggingen og gjennomføringen av arrangementene. For det andre vil de fleste som soner i åpne fengsler ha en rettskraftig dom, slik at de kan framstilles av fengselets egne ansatte i forbindelse med spilleoppdrag utenfor fengselet.

 

Les hele reportasjen om Blueshuset i Musikkultur her

Blues Factory AS har i dag musikkprosjekter på TRINN II i Bastøy Fengsel, Berg Fengsel og Indre Østfold Fengsel – Trøgstad Avdeling.

 

 

TRINN III

Trinn III er betegnelsen vi bruker for Blues Factorys opplæringsvirksomhet utenfor fengslene rettet mot løslatte som ønsker å fortsette med musikkaktiviteter etter endt soning. Foreløpig har vi Trinn III tilbud på Blues & Rock Huset i Sandefjord, Moss og Fredrikstad.

Øvinger og instruksjon foregår på Blues & Rock Huset Sandefjord.