MUSIKKOPPLÆRING

Blues Factory’s opplæringsmodell er et tilbud om «musikalsk straffegjennomføring» fra Trinn I (Fengsel med høyt sikkerhetsnivå) til Trinn II (Fengsel med lavt sikkerhetsnivå) og senere øvings- og spillemuligheter på Trinn III for de som ønsker å fortsette med musikkaktiviteter etter løslatelse fra fengsel.

TRINN I

I Blues Factory’s opplæringsmodell er Trinn I betegnelsen på musikkaktiviteter i fengsel med høyt sikkerhetsnivå.

I denne typen fengsler har sikkerhet første prioritet, noe som gjør at statiske sikkerhetsbestemmelser i form av regulering og kontroll dominerer fengselshverdagen. Det er denne typen erfaringer som ligger til grunn for Blues Factory’s opplæringsmodell med etablering av egen musikkboenhet hvis mulig og opplæring med etablerte blues- og rock musikere som instruktører i tillegg til ukentlige husbandøvinger.

Den avgjørende fordelen med denne typen organisering er at den bidrar til å løse problemet med kontinuitet og åpner for at deltagerne kan tilegne seg musikalske ferdigheter på et helt annet nivå enn hva som ellers hadde vært mulig i fengsel med høyt sikkerhetsnivå.

TRINN II

Fengsel med lavt sikkerhetsnivå gir helt andre rammebetingelser for planlegging, organisering og gjennomføring av musikkaktiviteter enn de en finner i de lukkede fengslene.

For det første er de statiske sikkerhetsbestemmelsene mindre rigide, noe som betyr at de innsatte selv i større grad kan ta del i selve planleggingen og gjennomføringen av arrangementene. For det andre vil de fleste som soner i åpne fengsler ha en rettskraftig dom slik at de kan framstilles av fengselets egne ansatte i forbindelse med spilleoppdrag utenfor fengselet.

bluesere foran blueshuset

Søker du deg til Blueshuset i Bastøy Fengsel kan du bli med i husbandet SKYLDIG SOM FAEN, som blant annet har spilt på Jailhouse Stage på Notodden Bluesfestival hvert år siden 2012.

Repotasje om blueshuset i musikkultur

TRINN III

Trinn III er betegnelsen vi bruker for Blues Factory’s opplæringsvirksomhet utenfor fengslene rettet mot løslatte som ønsker å fortsette med musikkaktiviteter etter endt soning. Foreløpig har vi Trinn III tilbud på Blues & Rock Huset i Sandefjord.

Øvinger og instruksjon på Blueshuset Sandefjord
Øvinger og instruksjon foregår på Blues & Rock Huset Sandefjord.