KORT HISTORIKK

 

Blues Factory AS ble etablert i 2012 basert på positive erfaringer fra pilotprosjektet Blues Behind Bars i Telemark Fengsel og senere Blueshuset i Bastøy Fengsel. Blues Factory AS er en sosial entreprenør organisert som et ideelt aksjeselskap, hvor det er vedtektsfestet at det ikke skal betales utbytte og at alle eventuelle overskudd skal tilbakeføres til selskapet som grunnlag for videre drift og utvikling av nye tilbud til målgruppene selskapets virksomhet retter seg mot.

Sosialt entreprenørskap

At selskapet er en sosial entreprenør betyr at den primære målsettingen og drivkraften for virksomheten er sosial, men at vi også ønsker å benytte tradisjonelle forretningsmessige metoder i den grad dette er mulig for å realisere de sosiale målsettingene. Blues Factory AS er registrert i Frivillighetsregisteret og har forretningsadresse i Prinsensgate 16 i Sandefjord, hvor vi på Blues & Rock Huset har tilgang til kontorer, undervisnings- og øvingsrom, samt et profesjonelt lydstudio hvor deltakerne kan lære musikkproduksjon og gjøre innspillinger.

Opplæringsmodell

Blues Factorys opplæringsmodell er et tilbud om musikalsk straffegjennomføring fra Trinn I (Fengsel med høyt sikkerhetsnivå) til Trinn II (Fengsel med lavt sikkerhetsnivå) og senere øvings- og spillemuligheter på Trinn III for de som ønsker å fortsette med musikkaktiviteter etter løslatelse fra fengsel.

Spillearenaer

Innsatte har tradisjonelt fått spille for medfanger inne i fengslene eller på fengselslignende arenaer utenfor fengslene etter endt soning. En viktig del av Blues Factorys habiliteringsarbeid består i å skape arenaer hvor innsatte og løslatte fra fengsel som har deltatt i opplæringen, får anledning til å vise hva de kan og få muligheten til å spille med kjente blues- og rockemusikere for et ordinært publikum på etablerte konsertarenaer.

I 2012 fikk Blues Factory AS en avtale med Notodden Bluesfestival (NBF) om Jailhouse Stage – en unik scene for norske fengselsband på Europas ledende bluesarena, som har blitt gjennomført siden 2012 som et fast og etter hvert, meget populært innslag på festivalen.

I 2023 fikk vi en avtale med Månefestivalen i Fredrikstad om arrangementet Prison Stage som et fast årlig innslag på Månefestivalen.

Opplæring og utdanningstilbud

I 2017 fikk Blues Factory AS en avtale med Notodden Bluesfestival (NBF) om deltagere fra fengsel og vår Trinn III virksomhet på bandseminaret Little Stevens Blues School, som arrangeres i forbindelse med festivalen.

I 2019 signerte Blues Factory AS en Intensjonsavtale med Universitetet Sørøst-Norge (USN) om elever fra fengsel og Trinn III på det nye Bluesstudiet ved USN på
Notodden.

Kriminalomsorgen Region Sør og Øst

Blues Factory AS har i hovedsak hatt sin virksomhet i Kriminalomsorgen Region Sør (Buskerud – Vestfold – Telemark). Etter at Hof Fengsel ble lagt ned i 2019 har vi også etablert virksomheten i Kriminalomsorgen Region Øst gjennom etablering av Blues Factorys opplæringsmodell i Eidsberg Fengsel (Trinn I) og Trøgstad Fengsel (Trinn II) i Østfold. I tillegg har Blues Factory AS satt i gang nye Trinn III-tilbud til løslatte fra fengsel i Moss og Fredrikstad.

Fra Krim til Jobb 

 I 2024 etablerte Blues Factory AS sysselsettingsprosjektet Fra Krim til Jobb i samarbeid med LO og NHO.