TILRETTELAGT MUSIKKOPPLÆRING

I samarbeid med Dissimilis Norge og Vestfold Kulturnettverk

Blues Factory AS har etablert et fast tilbud om Tilrettelagt Musikkopplæring for elever med nedsatt funksjonsevne i samarbeid med Dissimilis Norge og Vestfold Kulturnettverk. Opplæringen foregår på Blues & Rock Huset i Sandefjord.

Tilbudet består av ukentlige samspillsøvinger med band på ettermiddag/kveld, en-til-en undervisning på enkeltinstrumenter på dagtid, halvårlige Workshops med besøk av eksterne instruktører og mulighet til å opptre på den årlige Dissimilisfestivalen på Rådhusplassen i Oslo, samt andre spillearenaer Blues Factory arrangerer eller samarbeider med.

Breakout på Dissimilisfestivalen i Oslo
Blackout på Blues & Rock

Tilbudet er åpent for alle elever med nedsatt funksjonsevne uansett grunn og krever ingen musikalske forkunnskaper. Den grunnleggende målsettingen er at deltagerne skal ha det gøy og oppleve gleden ved samspill med andre med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger. Som det heter hos vår samarbeidspartner Dissimilis Norge – «Her er det nok å bare være seg selv».

SAMSPILLSØVINGER MED BAND

Musikkopplæringen er organisert som to timers ukentlige samspillsøvinger på onsdager fra 17:00-19:00 for hvert enkelt band. Bandet Breakout (bilde) ble satt i gang høsten 2015. I april 2016 ble bandet Blackout etablert. Blues Factory AS har kapasitet til å utvide med to nye samspillsgrupper/band.

INDIVIDUELL OPPLÆRING PÅ ENKELTINSTRUMENTER

øvingsrom 1

Individuell opplæring på enkeltinstrumenter foregår i hovedsak på dagtid mellom kl 10:00 og 15:00 på onsdager når vi har kapasitet. Opplæring gis primært på gitar, bass, trommer, perkusjonsinstrumenter og vokal.

WORKSHOPS

Workshop

En gang i halvåret forsøker vi å samle alle deltagerne fra ulike band til en dags Workshop, hvor også eksterne instruktører og representant for Dissimilis Norge vil være med, blant annet for å informere om hva medlemskap i Dissimilis Norge innebærer. Her er foreldre, søsken og venner også hjertelig velkomne

SPILLARENAER

breakout

Deltagerne fra Tilrettelagt Opplæring på Blues & Rock Huset vil også få anledning til å spille blant annet på Music Factory Stage i nabobygget RUKLA, slik Breakout (bilde) gjorde da de varmet opp for andre ungdomsband på Julerocken 2015. I tillegg vil de få tilbud om å spille på den årlige Dissimilisfestivalen på Rådhusplassen i Oslo og på andre spillearenaer Blues Factory AS arrangerer eller samarbeider med.

SAMARBEIDSPARTNERE

Dissimilis Norge har mer enn 80 grupperiNorge.Samarbeidet med dem betyr blant annet at vi får tilgang til ressurser og kompetanse fra folk som har lang erfaring med tilrettelagt opplæring for ulike grupper. For Blues Factory AS er dette viktig, ikke bare fordi dette er relativt upløyd mark for oss, men også fordi vi kan samarbeide med en etablert og seriøs aktør med høy legitimitet og mye kompetanse.

Vestfold Kulturnettverk bidrar med finansiering i form av voksenopplærings- og tilretteleggingstilskudd for hvert enkelt band og gir tilskudd til innkjøp av instrumenter. Sandefjord Kommune bidrar med økonomisk støtte fra fond for folkehelsetiltak

Dissimilis Magasin Nr. 4 2015

HVA KOSTER DET?

  • Ukentlige samspillsøvinger i to timers økter ettermiddag/kveld (45 uker)
  • Individuell opplæring i en times økter på enkeltinstrumenter på dagtid når kapasitet
  • Deltagelse på halvårlige Workshops på Blues & Rock Huset
  • Opptreden på den årlige Dissimilisfestivalen på Rådhusplassen i Oslo og andre spillearenaer Blues Factory AS arrangerer eller samarbeider med

Pris per elev: 1800kr per halvår

Linker til: Breakout og Blackout på Facebook